Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. (Tranströmer)

Psykoterapi

Psykoterapi, psykologisk behandling, innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder. Psykoterapi sker vid uppgjorda tillfällen när en eller flera psykoterapeuter träffar en person, en grupp eller en familj som önskar hjälp att få lindring i sitt lidande och få det lättare i sin livssituation. Psykoterapi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykoterapeuterna leder processen mot att ge utrymme för att motsägelsefulla röster och osagda erfarenheter ska komma till tals och gå i dialog med varandra. På det sättet kan individen själv hitta sin egen väg och gå vidare med ett större handlingsutrymme och förbättrat hälsotillstånd.


Psykoterapins uppgift enligt det dialogiska synsättet är att bidra till vidgade perspektiv och fortgående meningsskapande via kommunikation inom och mellan människor. Alternativt handlingsutrymme blir då möjligt. Med detta synsätt är psykoterapi inte begränsat till en speciell form, t ex individualterapi eller familjeterapi, utan valet av form är förhandlingsbart och föränderligt och beroende av unika levnadsomständigheter hos varje inblandad person.


Psykoterapi