Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Psykiatrisk utredning och behandling

Vi är även en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som erbjuder kvalificerad utredning och behandling av psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder personcentrerad vård – både medicinsk behandling och psykoterapi. 

Lider du av depression, ångestproblematik, sömnstörningar, ätstörning, trauma- och krisreaktion, bipolaritet, stress/utmattning eller liknande, är du välkommen att kontakta oss för antingen fysiskt eller digitalt besök.

Vi hjälper dig att må bättre. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Våra tjänster:

Fysiskt läkarbesök, 60 min, 2000 kr

Digitalt läkarbesök 60 min, 1800 kr

Återbesök läkare 60 min, 2000 kr

Återbesök läkare 30 min, 1000 kr