Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Nätverksarbete

Vi har kompetens att leda nätverksmöten (Open Dialogue). Till mötet samlas de som är engagerade i något dilemma med anknytning till exempelvis en person eller en familj. Närstående och professionella deltar. Alla ges möjlighet att komma till tals utifrån sin position. Även det som tidigare inte sagts ska ges möjlighet att komma fram. Inget är bestämt på förhand. Mötet präglas av omtanke om och respekt för varandra. Reflektioner och eftertanke ges stort utrymme och de olika perspektiven får mötas i dialog. Deltagarna samskapar ny mening liksom nya handlingsalternativ.


Nätverksarbete