Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Handledning & Konsultation & Utbildning

Handledning

Handledningen är ett tillfälle för att skapa en atmosfär där alla som deltar ska kunna vara generösa mot varandra och ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Reflekterande processer i olika former är centrala. Varje deltagare ska beredas möjlighet att bidra med sitt unika perspektiv på sina egna villkor. Vår ambition i handledning är att tillsammans med gruppen skapa ett forum som ska präglas av kreativitet, reflektion, dialog, nyfikenhet och lustfylldhet. I handledningsprocessen ska det ges tillfälle att dra sig tillbaka från sin egen verklighet för att släppa fram och välkomna den Andres erfarenhet, idé, teori eller vad det kan vara och låta sig beröras av den. Då kan det bli möjligt att ta med den Andres verklighet tillbaka till sin egen. Det kan påverka det egna sättet att tänka och känna för att i slutändan bli till nytta i arbetet. Dialogisk praxis utgår från att människor skapar kunskap och mening i aktivt samspel med andra utifrån det egna sammanhanget. Syftet är att vi alla ska komma att bli berikade och kunna vidga handlingsutrymmet i det fortsatta arbetet. Handledarnas roll är att möjliggöra kreativt samskapande l tänkande och repertoar hos deltagarna istället för att erbjuda avgränsade lösningar eller föreslå oreflekterade verktyg.

 

Konsultation

Ofta kan det räcka med en punktinsats i ett specifikt ärende. Om har behov av vår kompetens för att komma vidare är Ni välkomna att höra av Er.

Utbildning

Vi erbjuder dialogföreläsningar, workshops och seminarier. Vi utformar även kortare eller längre utbildningar utifrån Era behov. Aktuella teman är samtal med barn, kris och trauma, sexuella övergrepp och våld. Vår kompetens täcker områden som exkludering/utanförskap och inkludering/integration, ensamkommande barn samt interkulturell kommunikation.

 

Konferens fredagen den 9 mars 2018: Dialogism och professionella samtal

Per Linell, Rolf Holmqvist, Jaakko Seikkula, Dialogisk praxis Sverige AB (Monica Hartzell & Siamak Noroozy)

Presentationer och reflektioner. 3 kulturella inslag. Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stlm

Mer info samt anmälan: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.