Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Familjeterapi & Rådgivning

Familjeterapi

I en familj har varje medlem en unik position. Denna position är också ett perspektiv. Grunden till perspektivet är bildat utifrån den specifika position han eller hon har i familjen. Terapeuterna har ett ansvar för att låta varje deltagare göra sin röst hörd och presentera sitt perspektiv. Dessutom har terapeuterna ansvar för att utmana varje deltagare tillräckligt mycket eller lite via frågor eller förslag på alternativa perspektiv. Vi behöver arbeta i ett tempo som gör eftertänksamhet möjlig hos de inblandade. I och med att de olika perspektiven ges tillfälle att komma i dialog med varandra ökar möjligheterna för var och en att berikas av andras perspektiv. Det i sin tur kan öppna för ökat handlingsutrymme och fler valmöjligheter i livet.

Rådgivning

Oavsett ålder kan man ibland hamna i situationer där man känner sig vanmäktig och inte vet hur man ska gå vidare. Att växla ord med någon eller några utomstående kan vara ett sätt att få hjälp att hitta vägar och möjligheter som man tidigare inte har sett. Kanske ett sådant samtal är tillräckligt. I andra fall kan det bli inledningen på en kortare eller längre psykoterapeutisk kontakt.