Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Vi erbjuder

För privatpersoner:

Psykoterapi, såväl enskilt som i familjer och par. Konsultation och rådgivning.

För institutioner och organisationer:

Handledning, konsultation, utbildning, utredningar och nätverksarbete.