Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Så jobbar vi

Utifrån vår kunskap och erfarenhet ställer vi frågor eller ger kommentarer som hänger samman med det Du vill berätta för oss. Din trygghet i situationen är avgörande, och vi går varsamt fram när vi tror att det är det bästa för tillfället. I andra lägen kan Du behöva utmanas av oss och ställa frågor till Dig själv som Du inte har ställt tidigare. Ibland kan det vara så att orden inte finns eller räcker till. Då hjälper vi till för att skapa Dina berättelser eller återkalla dem. Ibland är det motstridande tendenser som vill komma till tals, och vissa som är mer högljudda än andra. Då bidrar vi till att förtydliga de olika tendenserna så att Du lättare kan välja vilka som ska få företräde. Genom hela förloppet är det viktigt att Du är med på noterna, så vi kommer att kolla med Dig om vi tillsammans är på rätt väg och att det sker i en takt som passar Dig.

Vi hoppas kunna skapa ett utrymme tillsammans med Dig där Du kan utforska Ditt liv och dess möjligheter, hitta och pröva alternativa tankar och sätt att handla. Det vi kommer att fokusera på är relationer i Ditt liv; nuvarande och de som funnits tidigare. Du ges möjlighet att tala om känslor som väcks och ifrågasätta sådant som varit självklart.

Vi är öppna för att träffa Dig tillsammans med dem som på ett eller annat sätt är involverade eller engagerade i det som är problematiskt. Ofta kan föreställningar och omöjliga situationer förändras när fler personer får komma till tals. Vi har vana av såväl familjesamtal, nätverksmöten och enskilda möten som kombinationer av dessa i olika skeden. Om det blir aktuellt deltar vi därför ibland båda två i samtal för att växla mellan att hålla i processen och att reflektera öppet tillsammans. Med två terapeuter i rummet uppnår vi större kvalitetssäkring.

Omtanken om den Andre är en ständig strävan.

Det är möjligt att träffa oss i vår lokal. Alternativt kan vi arbeta tillsammans på en annan plats som Du tycker är lämplig.