Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Om oss

Inom Dialogisk praxis arbetar Monica Hartzell som är leg psykolog, leg psykoterapeut och Ph D samt Siamak Noroozy som är socionom med interkulturell inriktning och leg psykoterapeut. Vi har båda kompetens som handledare och lärare i psykoterapi. Life Span Integration I och II är den senaste fortbildningen vi skaffat oss (2016).

Vi har mångårig beprövad erfarenhet av psykologisk behandling på vetenskaplig grund inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri. Vi arbetar med personer som varit med om traumatiska upplevelser, såsom krig, våld, sexuella övergrepp och försummelse, samt nedstämdhet, depression, ångest, social fobi och liknande psykiatriska svårigheter.

Se vidare om medarbetare under Familjerådgivning.

Vi erbjuder utbildning inom teman som samtal med barn, trauma, sexuella övergrepp, våld och interkulturell kommunikation och bedriver handledning inom ett flertal områden. Vi skräddarsyr utbildning utifrån er verksamhet och era behov.

 

 

 

 

Om oss