Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Länkar och litteratur


http://www.rb.se/Pages/default.aspx

http://www.bris.se/

http://www.teenagehealthfreak.org/

http://www.psykologforbundet.se/Sidor/default.aspx

http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen

http://www.katastrofpsykiatri.uu.se/

http://www.psykiskhalsa.se

http://www.kvinnofridslinjen.se/

http://www.kvinnojouren.se/

http://www.redcross.se/

http://www.lakareutangranser.se/

http://www.amnesty.se/


ISRN: LIU-IBL/PST-A--08/05—SE. Uppsats på Psykoterapeutprogrammet:
Titel: Barns upplevelser av det första samtalet på BUP
Författare: Monica Hartzell

Hartzell, M. (2010). The first meeting at Child and Adolecent Psychiatry. Doktorsavhandling, Medicinska fakulteten, Uppsala Universitet. 

Symboliskt våld och familjens unika kultur, workshop, powerpoint:

http://7thnordiccongress.files.wordpress.com/2012/06/symboliskt-vc3a5ld-bergenx1.pdf


http://www.gunnarekelof.se/