Dialogisk praxis vänder sig förutom till privatpersoner även till institutioner såsom socialtjänst, behandlingshem och vårdcentraler. Vi erbjuder handledning, konsultation, utbildningpsykologisk och psykosocial utredning samt nätverksarbete. I de fall det kan bli aktuellt att erbjuda oss något uppdrag, vill vi gärna inleda med ett möte där vi tillsammans med Er utforskar förutsättningarna, och med gemensamma överväganden tar vi reda på vad som är möjligt för oss och hur vi kan vara till hjälp.